خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
 برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول قیمت و حداقل خرید از ما در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپس 
با کلیک به عکس زیر مراحل خرید را شروع نمایید .
  
 
مراحل خرید  شامل موارد : 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۲۷ /۰۶ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیک قیمت خرید ( تومان ) حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 14,499 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 1358.3 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 14,699 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 1264.4 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 95,228,428 تومان حداقل 0.003 عدد *** موجودی : 0.354 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1عدد لایت کوین = 843,899 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 9.54 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 89,647 تومان حداقل 1000 عدد *** موجودی : 494369.2 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 3,305,309 تومان حداقل 0.03 عدد *** موجودی : 5.64 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل = 5,161 تومان حداقل 360 عدد *** موجودی : 794.3 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 15,116 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 556.3 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش = 6,703,997 تومان حداقل 0.052 عدد *** موجودی : 2.54 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین = 2,872,550 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 3.85 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 1,726,758 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 4.32 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 168,188 تومان حداقل 0.3 عدد *** موجودی : 62.14 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین = 16,024 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 120.3 عدد
نئو ( اتوماتیک ) 1 عدد نئو = 308,538 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 18.3 عدد
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) 1 دلار ادوکش = 15,255 تومان حداقل 30 $ *** موجودی : 356.3 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 265 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 18642.3 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 262 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 14712 روبل
یورو پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 یورو پرفکت مانی = 17,563 تومان حداقل 8.5 یورو *** موجودی : 264.1 یورو
تتر USDT ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد تتر = تومان حداقل عدد *** موجودی : عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 263 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی : 12725.3 روبل
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 55,731 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 20.24 عدد
انیم ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ترون ( اتوماتیک ) 1 عدد ترون = 383 تومان حداقل 1770 عدد *** موجودی : 17268 عدد
ویوس ( اتوماتیک ) 1 عدد ویوس= 52,223 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 144.2 عدد
استلار (اتوماتیک ) 1 عدد استلار= 3,605 تومان حداقل 320 عدد *** موجودی : 1374.3 عدد
بایت کوین ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 17,800 تومان حداقل 7 $ *** موجودی : 285.31 $
مونرو ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین گلد = 299,000 تومان حداقل 1 عدد *** موجودی : 0 عدد

 

 اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>