خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
 برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول قیمت و حداقل خرید از ما در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپس 
با کلیک به عکس زیر مراحل خرید را شروع نمایید .
  
 
مراحل خرید  شامل موارد : 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۲۶ /۰۸ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیکقیمت خرید ( تومان )حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 13,249 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1454.2 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 12,799 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 224.3 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 75,133,216 تومان حداقل 0.005 عدد *** موجودی : 0.794 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1عدد لایت کوین = 577,272 تومان حداقل 0.1 عدد *** موجودی : 9.55 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 36,900 تومان حداقل 1000 عدد *** موجودی : 954322 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 2,364,896 تومان حداقل 0.01 عدد *** موجودی : 7.83 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل = 6,748 تومان حداقل 111 عدد *** موجودی : 2544.2 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 13,196 تومان حداقل 3 $ *** موجودی : 1303.2 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش = 6,896,000 تومان حداقل 0.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین = 1,839,400 تومان حداقل 0.35 عدد *** موجودی :4.8 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 1,465,956 تومان حداقل 0.02 عدد *** موجودی : 18.8 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 113,620 تومان حداقل 0.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین = 13,944 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
نئو ( اتوماتیک ) 1 عدد نئو = 180,840 تومان حداقل 2.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) دلار ادوکش = 13,660 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1959.3 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 239 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 17867 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 239 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 8523 روبل
یورو پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 یورو پرفکت مانی = 16,296 تومان حداقل 8.5 یورو *** موجودی : 557.2 یورو
تتر USDT ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد تتر = تومان حداقل عدد *** موجودی : 0 عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 239 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی : 4683.3 روبل
ترون ( اتوماتیک ) 1000 عدد ترون = 280,524 تومان حداقل 2600 عدد *** 6757156 عدد
دیجی بایت ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
گیم کردیت ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ورج ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
استراتیس ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
بایت کوین ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ورت کوین ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
بلک کوین ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دیکارد ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد مونرو = --- تومان حداقل 1 عدد *** موجودی : 0 عدد
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 29,776 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 0 عدد
کومودو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ویوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
استلار (اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 16,500 تومان حداقل 7 $ *** موجودی : 0 $
انیم ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ویوس ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
انیم ( اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .

 

 اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>