خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
خرید بیت کوین برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول حداقل خرید در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپسمراحل خرید را که
شامل موارد :
 
 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل  با کلیک به عکس
 
زیر طی نمایید . 
  
 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۳۰ /۰۲ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیک قیمت خرید ( تومان ) حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 6,350 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 0 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 6,418 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 468 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 56,509,000 تومان حداقل0.005 عدد *** موجودی : 1.21 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لایت کوین = 924,747 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 2.1 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 29,784 تومان حداقل 3000 عدد *** موجودی : 70000.21 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 4,794,519 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 0.47 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل = 4,747تومان حداقل 38 عدد *** موجودی : 0 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 6,350 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1854.6 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش = 8,365,300 تومان حداقل 0.018 عدد *** موجودی : 1.25 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین = 2,668,546 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 2.58 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 2,283,850 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 3.64 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 124,661 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 24.6 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین = 20,626 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 84.9 عدد
خرید وکس کد دلار وکس کد ( اتوماتیک ) 1 دلار وکس کد = 6,488 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 284.6 $
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) 1 دلار ادوکش = 6,488 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 654.6 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 148 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 1654.3 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 145 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 1857.9 روبل
بیت کوین گلد ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین گلد = 450,000 تومان حداقل عدد *** موجودی : 0 عدد
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 74,060 تومان حداقل عدد *** موجودی : 74.6 عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 138 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی : 6574.9 روبل
مونرو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
نئو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ترون ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
انیم ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 8900 تومان حداقل 10 $ *** موجودی :278.47 $

 

خرید بیت کوین اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>