خرید پول های الکترونیک از ما : (لطفا” با دقت بخوانید .)  
 
 برای خرید ارزهای اینترنتی ابتدا به جدول حداقل خرید در پایین این صفحه حتما” توجه کرده و سپسمراحل خرید را که
شامل موارد :
 
 1 – محاسبه ی مبلغ معادل تومان 2- تکمیل فرم اطلاعات خرید 3- پیش فاکتور خرید 4 – پرداخت مبلغ معادل  با کلیک به عکس
 
زیر طی نمایید . 
  
 
 
* بخش جدول قیمت لحظه ای خرید پول های الکترونیک از ما و موجودی های سایت ارزهای الکترونیک هادی :
” بروز رسانی در  تاریخ : ۲۹ /۰۴ /۱۳۹۷  
نام ارز الکترونیک قیمت خرید ( تومان ) حداقل خرید و موجودی سایت
پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار پرفکت مانی = 8,290 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1214.6 $
وب مانی ( اتوماتیک ) 1 دلار وب مانی = 8,340 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1354.6 $
بیت کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کامل = 63,709,110 تومان حداقل 0.005 عدد *** موجودی : 1.1 عدد
لایت کوین ( اتوماتیک ) 1عدد لایت کوین = 729,340 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 6.62 عدد
دوژکوین ( اتوماتیک ) 1000 عدد دوژکوین = 32,085 تومان حداقل 3000 عدد *** موجودی : 318932 عدد
اتریوم ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم = 3,978,440 تومان حداقل 0.051 عدد *** موجودی : 6.58 عدد
ریپل ( اتوماتیک ) 1 عدد ریپل =4,504 تومان حداقل 75 عدد *** موجودی : 1022.31 عدد
دلار پاییر ( اتوماتیک ) 1 دلار پاییر = 8,475 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 1085.11 $
بیت کوین کش ( اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین کش = 6,803,040 تومان حداقل 0.018 عدد *** موجودی : 5.72 عدد
دش کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد دش کوین = 2,390,960 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 4.68 عدد
زدکش ( اتوماتیک ) 1 عدد زدکش = 1,703,000 تومان حداقل 0.015 عدد *** موجودی : 4.51 عدد
اتریوم کلاسیک ( اتوماتیک ) 1 عدد اتریوم کلاسیک = 146,687 تومان حداقل 0.3 عدد *** موجودی : 105.32 عدد
پیر کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد پیرکوین = 15,375تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 45.16 عدد
نئو ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد نئو = 360,380 تومان حداقل 1.1 عدد *** موجودی : 4.84 عدد
دلار ادوکش ( اتوماتیک ) 1 دلار ادوکش = 8,399 تومان حداقل 5 $ *** موجودی : 171.2 $
روبل یاندکس مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل یاندکس مانی = 179 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 7224.1 روبل
روبل پاییر ( اتوماتیک ) 1 روبل پاییر = 179 تومان حداقل 100 روبل *** موجودی : 8376.4 روبل
یورو پرفکت مانی ( اتوماتیک ) 1 یورو پرفکت مانی = 10,750 تومان حداقل 8.5 یورو *** موجودی : 1023.78 یورو
بیت کوین گلد ( نیمه اتوماتیک ) 1 عدد بیت کوین گلد = 268,000 تومان حداقل عدد *** موجودی : 0 عدد
روبل وب مانی ( اتوماتیک ) 1 روبل وب مانی = 179 تومان حداقل 50 روبل *** موجودی :6293.3 روبل
لیسک کوین ( اتوماتیک ) 1 عدد لیسک کوین = 49,342 تومان حداقل عدد *** موجودی : 21.11 عدد
انیم ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ترون ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
ایوس ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .
دلار وایرد پی ( نیمه اتوماتیک ) 1 دلار وایرد پی = 10,400 تومان حداقل 7 $ *** موجودی : 162.1 $
مونرو ( نیمه اتوماتیک ) به زودی اضافه خواهد شد . به زودی اضافه خواهد شد .

 

 اگر موجودی های ما کافی نمی باشد ، درخواست رزرو کنید ->>>