تضمین و گارانتی 100% برگشت ارز به حساب مشتریان 
  
سایت هادی این تضمین و گارانتی را به مشتریان می دهد که اگر حداکثر تا 4 روز کاری (96 ساعت) خدمات خرید یا فروش یا تبدیل ارز ها یا سایر خدمات دیگر که در این
سایت ذکر شده است را نتواند انجام بدهد با مشتری مربوطه به منظور عدم خدمات رسانی توسط سایت هادی تماس گرفته خواهد شد و اگر مشتری رضایت داشته
باشد مبنی بر ارسال ارز دیگر ، ارز دیگر بجای ارز خواسته شده قبلی به حساب مشتری ارسال خواهد شد و اگر مشتری به این درخواست هم رضایت نداشته
 
 باشد ارز ( تومان بابت خرید ارز الکترونیک یا تمامی ارز های ارسالی جهت فروش به سایت هادی) به حساب های مشتریان بدون کسر کارمزد برگشت داده خواهد شد
– پس در خرید یا فروش یا تبدیل ارزهای الکترونیک در سایت هادی با اطمینان و به راحتی اقدام نمایید .
*******************************************************************************
خرید بیت کوین تمامی ارزهای ارسالی تومان یا الکترونیک شما مشتریان گرامی تا پایان عملیات خرید یا فروش یا تبدیل توسط سایت هادی به صورت
 
کاملا” امانت و محفوظ نگهداری می شود پس نگران از دست دادن ارز ارسالی خود به سایت هادی نباشید .
 
 
 با تشکر بسیار تیم سایت ارزهای الکترونیک هادی